ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม

 

ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทำฟันที่ศูนย์ทันตกรรมจตุจักร และปริญญาทันตคลินิก ไม่ต้องสำรองจ่าย
อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด
ในวงเงิน 900 บาทต่อปี

Share: