ทันตกรรมสำหรับเด็ก

“เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ” การดูแลสุขภาพช่องปากในช่วงวัยเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากฟันน้ำนมที่ผุอย่างรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการขึ้นของฟันแท้ได้

การดูแลและรักษาความสะอาดของฟันน้ำนมในเด็ก ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด ฟันน้ำนมนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง สำหรับการพัฒนาของเด็ก และการพัฒนาเพื่อการเคี้ยวและการย่อยที่เหมาะสม และยังมีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางการพูด และมีผลต่อพัฒนาการของฟันแท้ที่จะตามมาด้วย และควรที่จะรักษาฟันน้ำนมไว้ใช้งานให้นานที่สุด จึงเป็นเหตุผลว่าอาจต้องเคลือบผิวฟันด้านบดเคี้ยวสำหรับเด็ก