ปริญญาทันตคลินิกและศูนย์ทันตกรรมจตุจักรก่อตั้งโดยทันตแพทย์ปริญญา ทั้งสุขและทันตแพทย์หญิงจุไรลักษณ์ ทั้งสุข โดยปริญญาทันตคลินิกก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2528 เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่เราได้ให้การรักษาทางทันตกรรมด้วยใจอย่างต่อเนื่อง

TH_Biography_PRINYA[1]

TH_Biography_CDC[1]

เป้าหมายของเราคือการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาเพื่อดูและผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านทันตกรรมทั่วไป, การจัดฟัน, ทันตกรรรมเพื่อความงาม, รากฟันเทียม

LINE@bangkokdentist
Tiktok
Facebook Page
LINE@bangkokdentist
IG@chatuchakdentalcenter
Facebook Page