ทันตแพทย์

 • staff-dr-Jurailuck
  ทพญ.จุไรลักษณ์ ทั้งสุข
  staff-dr-Jurailuck
  ทพญ.จุไรลักษณ์ ทั้งสุข

  DDM., FICD., Cert. in Orthodontics (MCU)

 • doc-3
  ทพ.ปริญญา ทั้งสุข
  doc-3
  ทพ.ปริญญา ทั้งสุข

  DDM., FICD., Cert. in Orthodontics (MCU)

 • PITIPAT-TUNKSOOK
  ทพ. ปิติภัทร ทั้งสุข
  PITIPAT-TUNKSOOK
  ทพ. ปิติภัทร ทั้งสุข

  ทันตกรรมทั่วไป

 • Professor-Natthamet-Wongsirichat
  ศ.ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
  Professor-Natthamet-Wongsirichat
  ศ.ทพ. ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

  ศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

 • Dr.Supathra
  ทพญ. สุพัฒตรา บุญอุ่น
  Dr.Supathra
  ทพญ. สุพัฒตรา บุญอุ่น

  รักษารากฟัน

 • staff-dr-thaniya
  ทพญ.ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ
  staff-dr-thaniya
  ทพญ.ธนิยา โบว์วงศ์ประเสริฐ

  ทันตแพทย์ด้านรักษาโรคเหงือก

 • staff-Omboon
  ทพญ.อ้อมบุญ บุญธรรม
  staff-Omboon
  ทพญ.อ้อมบุญ บุญธรรม

  ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

 • Nantreda
  เรืออากาศโท ทพญ. ณันธรีดา พงษ์พานิช
  Nantreda
  เรืออากาศโท ทพญ. ณันธรีดา พงษ์พานิช

  ทันตกรรมทั่วไป

 • SARAN-VECHPANICH
  ทพ.ศรัณย์ เวชพาณิชย์
  SARAN-VECHPANICH
  ทพ.ศรัณย์ เวชพาณิชย์

  ทันตกรรมทั่วไป และรักษาโรคเหงือก