ค่าบริการ

airflow

Our Fee

การตรวจฟันและถ่ายเอกซเรย์
ตรวจฟัน ฟรี
X-ray ฟิล์มเล็ก (ภายในช่องปาก) 200
X-ray ฟิล์มใหญ่ (ภาพทั้งปากหรือภาพศีรษะด้านข้าง) 500
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟันปกติ 500-1,000
ผ่าฟันคุด 2,500-5,000
ผ่าตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง 3,000-5,000
ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความงาม
อุดฟันด้วนวัสดุโลหะ อะมัลกัม (ด้านต่อไปด้านละ 300 บาท) เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน คอมโพสิท (ด้านต่อไปด้านละ 400 – 500 บาท) เริ่มต้น 800
ปิดช่องฟันห่างสำหรับฟันหน้า 1,500-2,000
พอร์ซเลนวีเนียร์ (Porcelain veneer)  (ต่อซี่) 8,000-10,000
คอมโพสิทวีเนียร์ (Composite veneer)  (ต่อซี่) 1,000-1,500
บูรณะฟันด้วย Onlay, Inlay เริ่มต้น 6,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก + ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน 8,000
ฟอกสีฟันเฉพาะที่คลินิก 3,900
ทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบติดแน่น แบร็กเกตโลหะ เริ่มต้น 48,000
จัดฟันแบบติดแน่น แบร็กเกตเซรามิก (สีเหมือนฟัน) เริ่มต้น 60,000
จัดฟันแบบติดแน่น Damon® หรือ Empower® (แบร็กเกตไม่มียาง) เริ่มต้น 70,000
จัดฟันแบบใส Invisalign® 80,000 – 120,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,000
ทำประวัติก่อนการรักษา (ถ่ายรูป, X-ray, พิมพ์ปาก) 3,000
รักษาโรคเหงือกและปริทันต์
ขูดหินปูนและขัดฟัน 900-1,000
ขูดหินปูนและทำ Airflow® 1,400
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 300
รักษาโรคเหงือก (ต่อครั้ง) 900 – 1,200
ผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟัน 3,000 – 4,000
ปลูกกระดูก (ต่อซี่) 8,000
ผ่าตัดแต่งเหงือก 2,000 – 3,000
ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึด 2,000 – 3,000
ฟันเทียม
ฟันเทียมทั้งปากแบบถอดได้ ฐานพลาสติก 8,000 – 12,000
ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ ฐานพลาสติก (ซี่ต่อไปซี่ละ 300 บาท) 1,500 – 4,000
กรณีเร่งด่วน 1 วันได้ (ซี่ต่อไปซี่ละ 300 บาท) 2,500
ฟันเทียมถอดได้โครงโลหะ (RPD) 10,000 – 15,000
ฟันเทียม 1 ซี่ แบบถอดได้ ตะขอโลหะ (RB) 4,000
ฟันเที่ยมถอดได้ วอลพลาส (เหงือกนิ่ม)  (ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท) 3,500 – 4,000
ครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ (ต่อซี่) 8,000
ครอบฟันเซรามิก (ต่อซี่) 12,000
ครอบฟันเซรามิกผสมทอง (ต่อซี่) 10,000 – 16,000
เดือยฟันสำเร็จรูป (ต่อซี่) 3,000 – 4,000
เดือยฟันโลหะ (ต่อซี่) 2,000
รักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้า ฟันกรามน้อย ฟันกราม 7,000 – 9,000
รากฟันเทียม
รากฟันเทียม (ราคารวมครอบฟันแล้ว) 60,000 – 80,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 เคลือบฟลูออไรด์  600
ขูดหินปูนเด็ก 600
เคลือบหลุมร่องฟัน (ต่อซี่) 500
ถอนฟันน้ำนม (ต่อซี่) 300 – 500
รักษารากฟันน้ำนม (ต่อซี่) 2.500 – 3,000