ค่าบริการ

ราคา

ตรวจฟัน-ถ่ายเอกซเรย์
ตรวจสุขภาพช่องปาก
X-ray ฟิล์มเล็ก (ภายในช่องปาก) 200
X-ray ฟิล์มใหญ่ (ภาพทั้งปากหรือภาพศีรษะด้านข้าง) 600
อุดฟัน
อุดฟัน 900
   ด้านต่อไป (ด้านละ) 500
   เพิ่มวัสดุรองพื้น 300
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้า (ต่อช่อง) 2,000 – 3,000
อุดฟันชั่วคราว 800
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน 1,000
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูนและขัดฟัน 900 – 1,500
ทำแอร์โฟลว์ สปาฟัน (Airflow®) 900*
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 400
รักษาโรคเหงือก (ต่อครั้ง) 1,500 – 2,000
ผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟัน 3,000 – 4,000
ปลูกกระดูก (ต่อซี่) 12,000
ผ่าตัดแต่งเหงือก 2,000 – 3,000
ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึด 2,000 – 3,000
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รากเทียม
ถอนฟัน 900 – 1,500
ถอนฟันคุด หรือ ถอนฟันที่มีความซับซ้อน 1,000 – 2,000
ผ่าฟันคุด 2,500 – 8,000
ผ่าตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง 3,000 – 5,000
รากเทียม (ค่าใช้จ่ายขึ้นกับวัสดุรากเทียม) 40,000 – 85,000*
จัดฟัน
ทำประวัติก่อนการรักษา (ถ่ายรูป, X-ray, พิมพ์ปาก) 3,500
จัดฟันแบบติดแน่น แบร็กเกตโลหะ 48,000
จัดฟันแบบติดแน่น ดาม่อน Damon หรือ Empower (ไม่มียาง) 70,400
จัดฟันแบบใส (เริ่มต้น) 45,000
ถอดเครื่องมือจัดฟัน​ (จากคลินิกอื่น) 3,000
รีเทนเนอร์แบบลวด (ต่อชิ้น) 2,000
รีเทนเนอร์แบบใส (ต่อชิ้น) 3,000
รีเทนเนอร์ Vivera® (3 คู่) 30,000*
ทันตกรรมเพื่อความงาน ฟอกสีฟัน และวีเนียร์
ฟอกสีฟันที่บ้าน (แบบถาดพิมพ์ บน-ล่าง) 5,000*
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ ZOOM! Whitening) 12,000*
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ Cool light) 8,000*
วีเนียร์คอมโพสิท (ซี่ละ) 2,500
   6 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 2,000
วีเนียร์คอมโพสิทแบบฉีด (ซี่ละ) 4,000
   6 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 3,500
วีเนียร์เซรามิก (ซี่ละ) 15,000
   3-4 ซี่ ซี่ละ 14,000
   5-6 ซี่ ซี่ละ 13,000
   8 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 12,000
บูรณะฟันด้วย Onlay, Inlay 6,000 – 8,000
รักษารากฟัน
ฟันหน้า 7,000 – 9,000
ฟันกรามน้อย 8,000 – 10,000
ฟันกรามใหญ่ 10,000 – 12,000
บำบัดฉุกเฉิน บรรเทาอาการปวด 2,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เคลือบฟลูออไรด์ 600
ขูดหินปูนเด็ก 600
เคลือบหลุมร่องฟัน 600
เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับการอุดฟัน 1,000
ถอนฟันน้ำนม 300 – 900
รักษารากฟันน้ำนม 2,500-3,000
ครอบฟันน้ำนม 3,000
เครื่องมือกันช่องว่าง 3,000-4,000
ฟันปลอมชนิดถอดได้
ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อชิ้น) 8,500
ฟันปลอมทั้งปาก (บนและล่าง) 16,000
ฟันปลอมโครงโลหะ (RPD)
   ซี่แรก 10,000
   ซี่ต่อไป 400
   เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน (ราคาต่อตะขอ) 2,000
ฟันปลอมฐานพลาสติก (APD/TP)
   ซี่แรก 2,200
   ซี่ต่อไป 400
ฟันปลอมฐานพลาสติก เหงือกนิ่ม (วอลพลาส)
   ซี่แรก 5,000
   ซี่ต่อไป  500
สะพานฟันแบบถอดได้ (Removable Bridge) 5,000
เสริมฐานฟันปลอม / ซ่อมฟันปลอม 1,000-1,500
ครอบฟันและเดือยฟัน
ครอบฟันโลหะล้วน 13,000
ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก 13,000
ครอบฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน 15,000
เดือยฟัน 4,500
ทันตกรรมบดเคี้ยว นอนกัดฟัน
 เฝือกสบฟันชนิดอ่อน 3,500
 เฝือกสบฟันชนิดแข็ง 4,000

* โปรดสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม

LINE@bangkokdentist
Tiktok
Facebook Page
LINE@bangkokdentist
IG@chatuchakdentalcenter
Facebook Page