ค่าบริการ

ราคา

ตรวจฟัน-ถ่ายเอกซเรย์
ตรวจสุขภาพช่องปาก
X-ray ฟิล์มเล็ก (ภายในช่องปาก) 150
X-ray ฟิล์มใหญ่ (ภาพทั้งปาก หรือภาพศีรษะด้านข้าง) 500
อุดฟัน
อุดฟัน 800
     อุดฟันด้านต่อไป ด้านละ 400-600
     เพิ่มวัสดุรองพื้น 100
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้า 2,000 – 3,000
อุดฟันชั่วคราว 300
อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน 1,000
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก
ขูดหินปูนและขัดฟัน 900 – 1,200
ขูดหินปูนและทำ Airflow® 1,500
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 300
รักษาโรคเหงือก (ต่อครั้ง) 1,500 – 2,000
ผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟัน 3,000 – 4,000
ปลูกกระดูก (ต่อซี่) 8,000
ผ่าตัดแต่งเหงือก 2,000 – 3,000
ผ่าตัดเนื้อเยื่อยึด 2,000 – 3,000
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยกรรม
ถอนฟัน 500 – 1,000
ถอนฟันแบบยาก 1,000 – 1,500
ผ่าฟันคุด 2,500 – 5,000
ผ่าตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง 3,000 – 5,000
จัดฟัน และรีเทนเนอร์
ทำประวัติก่อนการรักษา (ถ่ายรูป, X-ray, พิมพ์ปาก) 3,000
จัดฟัน แบร็กเกตโลหะ คุณภาพจากสหรัฐอเมริกา 48,000
จัดฟัน แบร็กเก็ตสีเหมือนฟัน (แบร็กเกตเซรามิก) 68,000
จัดฟัน แบร็กเกตไม่มียาง (Damon® หรือ Empower®) 68,000
จัดฟันแบบใส Invisalign® Go 83,000
จัดฟันแบบใส Invisalign® Lite 138,000
จัดฟันแบบใส Invisalign® Comprehensive 163,000
รีเทนเนอร์ แบบใส หรือแบบลวด (ต่อชิ้น) 2,000
รีเทนเนอร์ Vivera® 3 sets 30,000
ทันตกรรมเพื่อความงาน ฟอกสีฟัน และวีเนียร์
ฟอกสีฟันที่บ้าน (แบบถาดพิมพ์) 4,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ Zoom! Whitening) 8,900
ฟอกสีฟันที่คลินิก (ระบบ Cool light) 3,900
คอร์สฟอกสีฟัน (ฟอกสีฟัน Zoom! และชุดฟอกสีฟันที่บ้าน) 11,000
วีเนียร์ (Composite) 2,000
วีเนียร์ (Ceramic) 12,000
บูรณะฟันด้วย Onlay, Inlay 6,000-8,000
รักษารากฟัน
ฟันหน้า 7,000 – 9,000
ฟันกรามน้อย 7,000 – 9,000
ฟันกรามใหญ่ 8,000 – 10,000
บำบัดฉุกเฉิน บรรเทาอาการปวด 1,500
รากฟันเทียม
รากเทียม Camlog® (เยอรมัน) ราคารวมครอบ 60,000
รากเทียม Biomate® (ไต้หวัน) ราคารวมครอบ 40,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
เคลือบฟลูออไรด์ 600
ขูดหินปูนเด็ก 600
เคลือบหลุมร่องฟัน 600
เคลือบหลุมร่องฟันร่วมกับการอุดฟัน 1,000
ถอนฟันน้ำนม 300-500
รักษารากฟันน้ำนม 2,500-3,000
ครอบฟันน้ำนม 3,000
เครื่องมือกันช่องว่าง 3,000
ฟันปลอมชนิดถอดได้
ฟันปลอมทั้งปาก (ต่อชิ้น) 8,000 – 12,000
ฟันปลอมโครงโลหะ (RPD)
     ซี่แรก 7,000
     ซี่ต่อไป 300
    เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน (ราคาต่อตะขอ) 1,500
 ฟันปลอมฐานพลาสติก (APD)
      ซี่แรก 1,800
      ซี่ต่อไป 300
  ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบเหงือกนิ่ม (Valplast)
       ซี่แรก 4,500
       ซี่ต่อไป 500
 สะพานฟันแบบถอดได้ (Removable Bridge) 4,000
 เสริมฐานฟันปลอม 1,000-1,500
ครอบฟันและเดือยฟัน
ครอบฟันโลหะล้วน 8,000
ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก 9,000
ครอบฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน 12,000
เดือยฟัน 3,500
ทันตกรรมบดเคี้ยว นอนกัดฟัน
 เฝือกสบฟันชนิดอ่อน 3,500
 เฝือกสบฟันชนิดแข็ง 4,000